0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Huismerk Huismerk Huismerk Huismerk Huismerk Navulling Grootverpakking
Dit product wordt uitgefaseerd. Ons geselecteerde alternatief:

Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder

Artikelnummer: 1387909
55,77
Prijs per 1 stuk
67,48 incl. btw
Blik
Online op voorraad: 12
Vandaag besteld, maandag in huis

Omschrijving

 • Glosscoat is een hoogglanzende gietlaag op basis van epoxy, solventvrij en reukloos.
 • Geschikt voor het glansgieten en als beschermlaag in decoratieve toepassingen.
 • Hecht op de meeste ondergronden zoals hout, metaal, aluminium, polyester, bedrukt karton of foto's.
 • Ook zeer geschikt om een dikke glanslaag over uw schilderij te bewerkstelligen.
 • Geeft een 0.2mm tot 0.5mm dikke glas gelijkende laag.
 • Gevarenaanduidingen;
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsaanbevelingen; P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/bes chermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Specificaties

Specificaties
Fabrikantcode EPH06020051
Artikelnummer 1387909
merk Voss
EAN 5425027470011 Blik à 1 stuk
5425027471940 Blik à 1 stuk
Wordt dit hem?
Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder
Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder
55,77
Blik
67,48 incl. btw
Eerst meer weten over Epoxy glosscoat Voss helder 1kg + verharder?
Stel je vraag en laat je informeren door de specialist.
Beschermt door reCAPTCHA en Google privacybeleid en voorwaarden van toepassing.

Bel 0318-551122

Je kunt ons vandaag 

bereiken tot 17:00 uur

team-ka-2
Ali of Lydia gaan graag het gesprek met je aan